اختتامیه نخستین دوره جشنواره

برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت به روایت تصویر

برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت به روایت تصویر

برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
گذر دیداری  افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

گذر دیداری افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

تصاویری از افتتاحیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
گذر دیداری اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

گذر دیداری اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

تصاویر اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
برگزیدگان بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
برنامه زمانبندی نمایش فیلمها

برنامه زمانبندی نمایش فیلمها

برنامه زمانبندی فیلمها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فیلم مهر سلامت
بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)
رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت

رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت

رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت به منظور سهولت در امر کمک به بیماران