اعضای شورای سیاستگذاری

آقای احمدی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای احمدی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای احمدی نویسنده و کارگردان سینما و استاد دانشگاه
آقای مزدبران عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای مزدبران عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای مزدبران مدیر گروه سینمایی دانشگاه سپهر اصفهان
آقای دکتر مصطفی امینی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای دکتر مصطفی امینی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای دکتر مصطفی امینی داروساز و مدیر بیمارستان امام حسین (ع)
آقای سید علی معصومی زاده  عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای سید علی معصومی زاده عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای سید علی معصومی زاده معاون صدا و سیمای مرکز اصفهان
سخنان سیدحسین رضازاده ریس جشنواره و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان سیدحسین رضازاده ریس جشنواره و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سیدحسین رضازاده: احیای فضیلتهای خیر در جامعه در گسترش فرهنگ خیر و نیکوکاری گامی موثر است
دکتر  نورالدين سلطانيان عضو شوراي سياستگذاري  جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر نورالدين سلطانيان عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر نورالدين سلطانيان حرکت جشنواره مهر سلامت در راستاي فرهنگسازي امور خير با نگرش جديد
دکتر جهانپور عضو شوراي سياست گذاري جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت

دکتر جهانپور عضو شوراي سياست گذاري جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت

دکتر جهانپور: پايه گذاري يک حرکت ماندگار فرهنگي در جهت توسعه فرهنگ نيک انديشي در حوزه سلامت
آقای  سید محسن طباطبائی  عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

آقای سید محسن طباطبائی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سیدمحسن طباطبایی پور بر لزوم تجلیل از خیرین عرصه سلامت در حاشیه جشنواره تاکید کرد.