پیام های مسئولین به جشنواره

سخنان سیدحسین رضازاده ریس جشنواره و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان سیدحسین رضازاده ریس جشنواره و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سیدحسین رضازاده: احیای فضیلتهای خیر در جامعه در گسترش فرهنگ خیر و نیکوکاری گامی موثر است
 سخنان حاج احمد فامیل دردشتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان حاج احمد فامیل دردشتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

حاج احمد فامیل دردشتی: مجمع خیرین سلامت استان اصفهان از ده ها خیر و شخصیت های مهم در حوزه سلامت تشکیل شـده
سخنان آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و علوم پزشکی کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و علوم پزشکی کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر قاضی زاده هاشمی : خدمات مجمع خیرین سلامت کشور افتخار بزرگی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می رود.
سخنان دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود
سخنان دکتر عیدی رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان  در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر عیدی رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان : هم انديشي و همکاري معاونت فرهنگي شهرداري اصفهان
 سخنان سيد عباس پورهاشمي قائم مقام دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان سيد عباس پورهاشمي قائم مقام دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سيد عباس پورهاشمي قائم مقام دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور:برگزاري جشنواره مهر سلامت کاري نيک و بزرگي است که متعلق به همه کشور مي باشد
  سخنان آقای طباطبائی مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان آقای طباطبائی مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور: جشنواره فيلم مهر سلامت قدمي براي تجليل از خيرين اين عرصه
سخنان دکتر چنگیز ریس دانشگاه علوم پزشکی  استان اصفهان درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر چنگیز ریس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر چنگیز: نقش فیلم و رسانه در فرهنگ سازی جامعه از اهیمت و جایگاه خاصی برخوردار است.