بازدیدها

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)
بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان  قلب چمران اصفهان

بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان قلب چمران اصفهان

بازدید خیرین سلامت استان اصفهان از بیمارستان شهد چمران
بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت دکتر قاضی زاده هاشمی از بیمارستان تخصصی امام حسین (ع) دیدار کردند