جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 جلسه مشترک اعضـای شورای سیـاستگـذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر طاهره چنگیز، هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت، سیدمحمد طباطبایی معـاون مشـارکت هـای مردمی و محمد طاهری جبلی روابط عمومی مجمع خیرین سلامت کشور در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در این جلسه در مورد شکل، محتوا، الزامات، محدودیت های طرفین و برگزاری هر چه بهتر جشنواره با هدف ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی و خیرین سلامت بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه که در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید، ضمن بحث پیرامون اهداف و محورهای جشنواره فیلم کوتاه "مهر سلامت"، در مورد شکل، محتوا، الزامات، محدودیت های طرفین و برگزاری هرچه بهتر جشنواره با هدف ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی و خیرین سلامت تبادل نظر شد.
در ادامه آقای سیدمحمد طباطبایی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره در استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد مجمع خیرین سلامت استان اصفهان به نمایندگی مجمع خیرین سلامت کشور بتواند فعالیت های خیرین را به نحو احسنت بازنمائی کند.
خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نقش فیلم و رسانه در فرهنگ سازی جامعه از اهیمت و جایگاه خاصی برخوردار است.
وی در ادامه اظهار امیدواری نمود هنرمندان فیلمساز در تهیه و ارسال آثار به این جشنواره بتوانند رسالت خود را در ارتقاء فرهنگ نظام سلامت در جامعه ایفا نمایند.