جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

جلسه اعضای مشترک سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با  معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد
دکتر محمد عیدی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده جهت به ثمر نشستن فعالیتهای خیرین و دعوت از ایشان که به این کار خیر بپیوندند، اظهار داشت باید دید فرایندهای جشنواره به چه میزان اثربخش و مخاطب دارد و این موضوع باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری جشنواره، استعدادیابی، توانمندسازی و شبکه سازی در قالب ساخت و تهیه فیلم است و اینجانب در قالب معاونت فرهنگی شهرداری همکاری همه جانبه خود را اعلام می دارم و البته قول مساعد شهردار را نیز پیگیری و نامه نگاری هاش را نیز انجام می دهم.
وی گفت اداره سلامت شهرداری که در 15 منطقه فعالیت دارد و جزء بخش های حساسیت زای شهرداری است، چه از لحاظ جسمانی، چه  از لحاظ روانی، اگر سلامت افراد بارز نشود، زیبا سازی شهر هر چه هم ساخته شود، زیبا نیست؛ در حوزه لجستیک، کارشناسی و اقتصادی. اگر هدف جشنواره، نهادینه سازی یک اندیشه است، باید اتاق فکرهایی در نظر گرفته شود که دقیقا چه چیزی را رصد می کنیم  و چه چیزی از ارگان های دولتی مورد نیاز است.