آسیب های اجتماعی، یکی از مهمترین ابعاد موضوعات فراخوان دومین جشنواره مهر سلامت

آسیب های اجتماعی، یکی از مهمترین ابعاد موضوعات فراخوان دومین جشنواره مهر سلامت

به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت، آسیب های اجتماعی، تهدید سلامت جسم و روان یکی از مهمترین موضوعات فراخوان در دومین دوره جشنواره محسوب می گردد.
براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود، از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد. کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است. نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب های اجتماعی می باشد. 
دکتر پژمان عقدک عضو شورای سیاستگذاری جشنواره با اشاره به سخنان حضرت علی(ع) در حوزه سلامت گفت: حضرت امیرمومنان امام علی(ع) در حکمت 388 می فرمایند " از مهم ترین بلاها فقر است و بالاتر از فقر بیماری جسم و بالاتر از آن بیماری دل و از نعمت ها وسعت روزی است و بالاتر از آن سلامت جسم و بالاتر از آن سلامت دل." 
عقدک با اشاره به اینکه توصیه سازمان بهداشت جهانی این است که سلامت حق همگان است، ابراز داشت: در شعار2018 موضوع سلامت همگانی باید مطرح شود یعنی سلامت برای همه و در همه جا. 
اهمیت و ارزشی که سلامت دارد بر هیچ کسی پوشیده نیست و چقدر زیباست که کسی سلامتی جسم و روحش را صرف سلامتی دیگران کند و این کار را برخی خیرین بدون هیچگونه چشمداشتی انجام داده اند.