معرفی اعضای هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره ملی مهر سلامت

معرفی اعضای هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره ملی مهر سلامت

سیاوش گلشیری، فریدون نجفی و مجید صدیقی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش فیلمنامه دومین جشنواره فیلم کوتاه «مهرسلامت» معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره با انتصاب سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره، سیاوش گلشیری، فریدون نجفی و مجید صدیقی مسئولیت انتخاب فیلمنامه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را برعهده خواهند داشت.

جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» در دومین دوره برگزاری خود با شعار «هر ایرانی یک مهرورز سلامت» در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این جشنواره شامل بخش های فیلم کوتاه داستانی، مستند، فیلم نامه، و بخش ویژه با موضوع کرونا می باشد.