معرفی اعضای هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره ملی مهر سلامت

معرفی اعضای هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره ملی مهر سلامت

رقیه توکلی، وحید گلستان، بهرام ارک، کاوه قهرمان و محمد پسران رزاق به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه «مهرسلامت» معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره با انتصاب سیدمهدی سیدین نیا دبیر جشنواره، رقیه توکلی، وحید گلستان، بهرام ارک، کاوه قهرمان و محمد پسران رزاق مسئولیت انتخاب بخش داستانی دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را برعهده خواهند داشت.

جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» در دومین دوره برگزاری خود با شعار «هر ایرانی یک مهرورز سلامت» در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این جشنواره شامل بخش های فیلم کوتاه داستانی، مستند، فیلم نامه، و بخش ویژه با موضوع کرونا می باشد.