جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

 اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم "مهر سلامت" 7 خرداد ماه 97 با استاندار محترم اصفهان در استانداری دیدار کردند.
استاندار اصفهان در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت عنوان کرد: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود. دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود و فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد. استاندار در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت با ایشان، اظهارداشت: فرهنگ سازی در خصوص رعایت بهداشت و سلامت جامعه هزینه های اقتصادی و انسانی آن را کاهش می دهد. وی افزود: اصفهان در حوزه هنر از همه شهرها جلوتر و مبدع بوده است و اگر از هنر در جهت خیر و ایجاد و تشویق خیریه¬ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود بسیار موفق و مطلوب خواهد بود. استاندار اصفهان با بیان اینکه اینگونه فعالیت ها در دراز مدت آثار و برکات زیادی خواهد داشت، افزود: اگر موفق شویم سیر کارهای خیر را از مادیات صرف به سمت معنویات و فرهنگ سازی سوق دهیم کار مهمی انجام شده است و در این راستا باید فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد.