جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت مبلغ فرهنگ خیر در حوزه سلامت است/ لزوم تعریف چشم‌انداز بین‌المللی

جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت مبلغ فرهنگ خیر در حوزه سلامت است/ لزوم تعریف چشم‌انداز بین‌المللی

حسن نقاشی، جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را مبلغ فرهنگ خیر در حوزه سلامت دانست و یادآور شد: این جشنواره به دلیل محورهای با اهمیتی که دارد، می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق چشم‌انداز بین‌المللی ترسیم کند و در آینده‌ای نزدیک در قالب جشنواره‌ای بین‌المللی برگزار شود.
حسن نقاشی؛ مستندساز و پژوهشگر سینما با اشاره به لزوم برگزاری جشنواره‌های موضوعی، گفت: با توجه به نقش مهمی که سینما در فرهنگسازی دارد، قطعاً برگزاری جشنواره‌های موضوعی در حوزه فیلم و مستند یک ضرورت است اما اساساْ برگزاری این قبیل جشنواره‌ها با آزمون و خطا همراه است و بعضاً به دلیل عدم تولید اثر با محورهایی مد نظر، بسیاری از این جشنواره‌ها بعد از مدتی متوقف شده و دیگر برگزار نمی‌شوند.
نقاشی ادامه داد: در این شرایط برخی از جشنواره‌ها سفارش فیلم را در دستورکار خود قرار می‌دهند؛ در واقع جشنواره برای بقا و ادامه حیات به سمت تولیدات تصنعی حرکت می‌کند که این موضوع تبعاً سبب تنزل کیفیت جشنواره خواهد شد.
عضو هیئت‌انتخاب جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت»، اعمال استانداردهای کیفی را یکی دیگر از رموز ماندگاری جشنواره‌ها دانست و گفت: برگزاری جشنواره‌ها با استاندارهای کیفی دو مزیت عمده دارد، اول اینکه شرکت‌کنندگان تلاش می‌کنند آثار درخوری را به دبیرخانه ارسال کنند و دوم اینکه انطباق معنایی و همگرایی مفهومی با جشنواره را در دستور کار خود قرار می دهند.
این مستندساز با بیان اینکه حوزه «سلامت» یکی از موضوعات عام جوامع انسانی است، برگزاری جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را اقدامی ضروری توصیف و اظهار کرد: بهره‌مندی از موضوعات اجتماعی سبب مانایی جشنواره‌ها می‌شود چراکه در این موارد نیازی به تولیدات تصنعی نیست و موضوعات و محورهای مدنظر جشنواره از دغدغه‌های فیلمسازان و مستندسازان است. 
وی با اشاره به تعریف گسترده «سلامت» و تاثیر غیرقابل انکار نیات خیر در این حوزه تصریح کرد: جشنواره 
«مهر سلامت» در موضوع بهداشت و سلامت خلاصه نمی شود، ارائه تعریف دقیق از «مهر سلامت» و گسترش دامنه آن از بهداشت و سلامت جسمی به مسائل روحی، روانی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگسازی در بحث امور خیریه در حوزه سلامت، امری ضروری است که پویایی جشنواره و تحقق اهداف آن را در پی دارد.
نقاشی، جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را مبلغ فرهنگ خیر در حوزه سلامت دانست و یادآور شد: این جشنواره به دلیل محورهای با اهمیتی که دارد، می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق چشم‌انداز بین‌المللی ترسیم کند و در آینده‌ای نزدیک در قالب جشنواره‌ای بین‌المللی برگزار شود.
وی یکی از عوامل موفقیت جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» را حضور خیرین دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره با استفاده از ظرفیت‌های خیرین، اقدامی شریف است چراکه حوزه فرهنگ مهمترین حوزه برای توسعه و تعالی جوامع است و تنها سرزمینی می‌تواند به پیشرفت برسد که در حوزه فرهنگ و هنر سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد.
وی در پایان ایجاد امکان نمایش آثار منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» در شبکه‌ها تلویزیونی را اقدامی ضروری در نهادینه‌کردن سلامت در جامعه برشمرد.