سخنرانی دکتر کیانوش جهانپور

سخنرانی دکتر کیانوش جهانپور

چه باشیم و چه نباشیم این مسیر ادامه خواهد یافت

سپس دکتر کیانوش جهانپور رئیس شورای سیاست گذاری و رئیس مرکز ارتباطات واطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جایگاه آمد و طی سخنانی گفت: از مرحوم نیری یاد شد که به همراه دکتر هاشمی بسیار در این زمینه نقش داشتند و امیدوارم خداوند روح ایشان را با اولیاء الله محشور کند. چه باشیم و چه نباشیم این مسیر ادامه خواهد یافت و در دوره های آینده نیز این جشنواره برگزار خواهد شد. از خانم دکتر لاری تشکر میکنم که سفرشان به کردستان را لغو کردند و به این جشنواره آمدند و در اصفهان میزبان شما هستیم.
او افزود: این رویداد تبدیل به یک برند برای استان اصفهان شده است و نمی دانم در اصفهان کار خیر از کی شکل گرفت اما قدیمی ترین آن دوران ابن سینا بود که حاکم وقت اصفهان با بنا نهادن اولین دانشگاه پزشکی دنیا در اصفهان یکی از کارهای خیر سلامت را انجام داد، بعد در  اصفهان و بغداد نام نیکی از خود در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش و نیکوکاری سلامت به جای نهادند. از خانم دکتر چنگیز در تمام دوران این جشنواره، استاد یوسفی که حامی جشنواره بودند و سایر دوستان که مصرانه با پشتکار برای برگزاری جشنواره نقش داشتند ممنونم.