اهدای نشان مجمع خیرین سلامت کشور به دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی کشور

اهدای نشان مجمع خیرین سلامت کشور به دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی کشور

نشان مجمع خیرین سلامت کشور روز پنجشنبه 28 تیرماه 1397 در حاشیه برگزاری مجمع عادی مجمع خیرین سلامت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی تقدیم شد.