برگزیدگان بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت


فیلم هوادار
کارگردان: غلامرضا حیدری
تهیه کننده: مرکز سینمای مستند
 

بادچیزی خواهد گفت
کارگردان: علی مردمی
تهیه کننده مریم نوروزی
 

لوپ
کارگردان: مریم جاودان
تهیه کننده مریم جاودان