هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب بخش فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت عبارتند از: 
آقایان جعفر حسنی،شاهپور شهبازی،مجید صدیقی،محسن علامه، و خانم مریم موحدیان