هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات داوران بخش داستانی و مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

هیات انتخاب و داوری بخش مستند و داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت عبارتند از : 
دکتر احمد الستی،پوران درخشنده،حسین احمدی،مهرداد اسکویی،اصغر هاشمی