برگزیدگان بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت


این یک جسد نیست
کارگردان: غلامرضا حیدری
تهیه کننده: مرکز سینمای مستند
 

یک سونامی در  راه است
کارگردان: مجتبی اسپانی
تهیه کننده خیریه دیابت اصفهان
 

دایره کوچک من
کارگردان: محمدفاضل پورابوطالب
تهیه کننده سیدمحسن طباطبائی پور