درباره ما

درباره ما

دومین جشنواره ملی فيلم کوتاه مهر سلامت با شعار هر ایرانی، یک مهرورز سلامت ، مهرماه ۹۹ به ميزباني اصفهان برگزار می‌گردد.
در اين جشنواره به يکي از مهم ترين موضوعات مطرح شده در فرهنگ ايراني اسلامي به عنوان بالاترين عبادت پرداخته مي شود. بيان هنری صاحبان فکر و اندیشه از منظر سینما در گسترش عمل نيکوکارانه و توجه به فعالان و معرفي مهرورزان و نیکوکاران عرصه سلامت در اين جشنواره به طور اختصاصي، باعث رشد و ارتقاء فرهنگ مسئولیت‌پذیری در حوزه سلامت جسم و روان خواهد بود.
ترويج فرهنگ نيکوکاري در حوزه سلامت، ارتقاء نظام سلامت با اولويت پيگيري و همدلي خيرين، ارج نهادن به مقام والاي خير انديشي و نيکوکاران حوزه سلامت، ارائه آثار خلاقانه با موضوع سلامت و تشويق فيلم سازان کشور در اين حوزه و بازنمائي خدمات صورت گرفته توسط خيرين در عرصه سلامت فرد و جامعه را مي توان از اهداف اصلي برگزاري جشنواره برشمرد. 
اين جشنواره مي تواند به فراهم آوردن زمينه اي جهت ترغيب و تشويق هرچه بيشتر خيرين در عرصه سلامت در توسعه و گسترش ايجاد مراکز درماني و بهداشتي کمک کرده و نيز فرصتي براي نمايش و انعکاس خدمات ارزشمند ارائه شده از طريق فيلم هايي که در اين زمينه ساخته شده در جهت فرهنگ سازي اين عمل خداپسندانه باشد.
.