سخنان دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

امروزه هنر بعنوان یکی از ابعاد زندگی مردم، مطرح است و هنرمندان با نقش آفرینی درحوزه سلامت می-توانند سهم مهمی در توسعه فعالیت¬های خیرین در این عرصه ارائه کنند. 
برگزاری جشنواره مهر سلامت و انتقال فرهنگ خیر و نیکوکاری از این طریق در حوزه سلامت، می تواند به عنوان ارائه الگوهای مناسب برای شیفتگان خدمت در حوزه سلامت و مشوق خیرین در راستای سرمایه گذاری وکمک در حوزه بهداشت و درمان واقع شود. 
اهمیت سینما، فیلم و نقش رسانه در جهت بازنمایی اقدامات و فعالیت های ارزشمند خیرین در حوزه سلامت، می¬تواند نظر مخاطبان بیشتری را به این حوزه معطوف کند.