سخنان شهردار اصفهان دکتر نوروزی در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان شهردار اصفهان دکتر نوروزی در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شهردار اصفهان با بیان اینکه امروزه سلامت به مثـابه یک حق بشری مطرح است که انسان از بدو تولد تا پایان عمر به آن نیاز دارد، اظهار کرد: اگر سلامتی انسان آسیب ببیند، همه موضوعات دچار اخلال می شود و دیگر نه مال ارزشی دارد و نه موضوعات دیگر. 
نوروزی با اشاره به اینکه سلامت است که می تواند  به منزله یک رکن اصلی به زندگی انسان امید دهد، تصریح کرد: موضوع سلامت انسان را با امید به کارهای جدی تر سوق می دهد، بنابراین هر چه برای این حق بشری تلاش شود، باز هم کم است. به گفته او، در حال حاضر دولت های جهان سوم و در حال توسعه این توان را ندارند که بتوانند با وجود چالش هایی که برای سلامت وجود دارد، آن را به طور کامل تامین کنند، اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی وظیفه تامین سلامت بخشی از جامعه را بر عهده دارد.
نوروزی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که سازمان های مردم نهاد و خیرین که از خدمت طولانی برخوردار هستند، با شیوه های مختلفی وارد عرصه سلامت می¬شوند و با در هم آمیختن موضوعات مختلف کارهای جالبی انجام می دهند. 
او خطاب به فعالان عرصه فیلم کوتاه "مهر سلامت" بیان کرد: در حال حاضر، شما با استفاده از هنر فرهنگ کار خیر را ارتقا بخشید. شما می خواهید با استفاده از هنر و تهیه فیلم¬های کوتاه نشان دهید که می توان به این موضوع دست یافت که اگر پول نیست که به انسان های نیازمند هدیه کنیم، میتوانیم زمان را وقف کنیم و چه زیباست که در این عرصه، پزشکانی و افرادی وارد شده اند که می توانند در رابطه با سلامت کار کنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم زمان را وقف این کار کنند.

شما مروج نیکوکاری در جامعه هستید

شهردار اصفهان خطاب به فعالان حوزه جشنواره گفت: ما باید بدانیم با هنر در قالب تولید فیلم می¬توانیم سلامت جامعه را تضمین کنیم. از این جهت کار شما واقعا کار ارزشمندی است و شما مروج نیکوکاری در جامعه هسـتید و با ترویج نیکوکاری در حوزه سلامت، سلامتی یک جامعه سالم را تضمین و تامین می¬کنید و این موضوع اهمیت بسیار مهمی دارد و باید به شما تبریک و خسته نباشید گفت. 
نوروزی با بیان اینکه در زمینه ترویج فرهنگ سلامت از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم، ادامه داد: ما هم به نوبه خودمان هر کجا که امکان و ظرفیتی وجود داشته باشد، در راستای تامین سلامت جامعه از طریق ان جی اوها و موسسات خیریه که خیرخواهانه در این راه گام برمی دارند، آماده ایم که در خدمت شما باشیم و آرزوی توفیق برای شما داریم و امیدواریم که خداوند به شما توانی بیش از این بدهد تا بتوانید در راستای تامین سلامت جامعه به خصوص به نیازمندانی که سلامتی آنها در معرض آسـیب است، کمک کنید تا شاهد جامعه¬ای سالم با مردمی سالم باشیم و اگر چنین باشد، عقل هم در بدن سالم است و آن هنگام است که عقل سلیم حاکم خواهد شد.