محمد پسران رزاق دبیر اجرایی جشنواره و عضو شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

محمد پسران رزاق دبیر اجرایی جشنواره و عضو شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

محمد پسران رزاق دبیر اجرایی جشنواره گزارشی از تعداد فیلم های رسیده به دبیرخانه ارائه نمود و از برگزاری کارگاه های آموزشی کارگردانی و فیلمنامه نویسی در خصوص تبیین اهداف و موضوعات جشنواره برای فیلمسازان خبر داد و خاطر نشان کرد برای زنده نگاه داشتن جشنواره باید در تولید فیلم ها از نگاه سفارشی فاصله گرفته و فیلمسازان را آزاد بگذاریم تا با خلاقیت خود، موضوعات جشنواره را از نگاه خود (هنرمندان فیلمساز) به منصه ظهور برسانند.