سخنان آقای طباطبائی مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان آقای طباطبائی مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور: جشنواره فيلم مهر سلامت قدمي براي تجليل از خيرين اين عرصه
سيدمحمد طباطبايي معاون مشارکت هاي مردمي، مدير روابط عمومي و اطلاع رساني مجمع خيرين سلامت کشور: در جشنواره مهر سلامت جمعي از افراد فرهيخته و هنرمند حضور دارند که در بسياري از جشنواره ها نظير آن نيست. استقبال از جشنواره هم بسيار خوب بوده است. در کنار آن حرکت ديگري شروع شده که توليد فيلم است، درحالي که در بسياري از جشنواره ها توليدات ديگران قضاوت مي  شود. جشنواره فيلم مهر سلامت جشنواره بسيار بزرگي است که علاوه بر توليد فيلم ها، تجليل از خيرين سلامت را هم در حاشيه جشنواره دنبال مي کند. در اين راستا با دانشگاه علوم پزشکي هم رايزني کرده ايم تا فيلم چندتن از پيشکسوتان اصفهان که در زمينه سلامت جامعه سال ها فعاليت کرده و  از شاگردان نسل اول پزشکي نوين اصفهان بوده اند را بسازيم و بعد از ارائه در جشنواره براي پخش به شبکه سلامت ارسال مي کنيم.
جشنواره مهر سلامت جشنواره بسيار پرباري است و اميدواريم با حمايت هايي که مي شود بتواند در جهت رفع مشکلات سلامت مردم مثمر ثمر باشد.