سخنان سيد عباس پورهاشمي قائم مقام دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان سيد عباس پورهاشمي قائم مقام دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور درباره جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

قائم مقام دبيرکل مجمع خيري سلامت کشور: از اعضاي مجمع خيرين سلامت استان اصفهان به ويژه مديرعامل اين مجمع و برگزارکنندگان جشنواره مهر سلامت قدرداني مي کنم،  کار بزرگي را شروع کرده ايد که حرکت جديد و مبارکي است. بسياري از خيرين افراد مسني هستند که به روش سنتي فعاليت مي کنند، درحالي که الان بايد از روش هاي جديد بهره بگيريم و برگزاري اين جشنواره هم در اين زمينه مي تواند بسيار موثر باشد. جشواره مهر سلامت را يک حرکت ملي است، اين جشنواره بايد پاسخگوي چند سوال باشد، اول يکي اينکه فيلم هاي جشنواره چه مفهومي به نسل جوان منتقل مي کند، دوم اينکه چطور مي توان از ابزار فيلم براي پيشگيري استفاده کرد و همچنين اينکه آثار کارهاي خير را کجا و چگونه بايد ديد؟ 
اين جشنواره بايد اطمينان به خيرين را تبيين کند، همانطور که مرحوم حاج آقا نيري توانست اطمينان مردم را جلب کند، به طوري که مجمع خيرين سلامت الان بيش از 270 شعبه در سراسر کشور دارد، بيش از 6 هزار ميليارد تومان مردم در امر خير کمک کرده اند، بيش از 7 هزار نفر از خيرين و افراد معتمد و شناخته شده عضو مجمع هستند، بيش از 16 ميليون متر مربع زمين در بهترين مکان هاي شهر وروستا به مجمع هديه کرده اند و بيش از صد هزار خير به صورت مستمر با مجمع همکاري مي کنند. مجمع خيرين سلامت به صورت شفاف هر اقدامي که انجام داده با مردم مطرح کرده است،در عين حال اين مجمع هيچ دخالتي در کار خيران نداشته و فقط نيازهاي حوزه بهداشت و درمان را ارائه کرده است. 
 تشکيل کميته نظارت و ارزيابي جشنواره مهر سلامت و همچنين کميته علمي مي تواند چراغ راهي بعد از برگزاري جشنواره
 باشد. 
مجمع خيرين سلامت کشور با پيشنهاد اصفهان مبني بر  برگزاري جشنواره فيلم مهر سلامت، اهميت حضور و مشارکت در جشنواره را به مجامع سراسر کشور اعلام و با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  رايزني کرده ايم، در عين حال که در اجراي جشنواره هم در کنار برگزار کنندگان خواهيم بود. آنچه اهميت دارد اين است که اين جشنواره به صورت دائمي برگزار شود و فرهنگسازي و بسترسازي و شروع حرکت جديد را مدنظر قرار دهيم.