سخنان دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: باید از زبان هنر در جهت ایجاد و تشویق خیریه ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود و فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد.
استاندار در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی مهر سلامت با ایشان، اظهارداشت: فرهنگ سازی در خصوص رعایت بهداشت و سلامت جامعه هزینه های اقتصادی و انسانی آن را کاهش می دهد.
وی افزود: اصفهان در حوزه هنر از همه شهرها جلوتر و مبدع بوده است و اگر از هنر در جهت خیر و ایجاد و تشویق خیریه¬ها و گسترش روحیه خیراندیشی استفاده شود بسیار موفق و مطلوب خواهد بود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اینگونه فعالیت ها در دراز مدت آثار و برکات زیادی خواهد داشت، افزود: اگر موفق شویم سیر کارهای خیر را از مادیات صرف به سمت معنویات و فرهنگ سازی سوق دهیم کار مهمی انجام شده است و در این راستا باید فرهنگ زندگی اجتماعی گسترش یابد.