سخنان آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و علوم پزشکی کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و علوم پزشکی کشور در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

 دکتر قاضی زاده هاشمی : خدمات مجمع خیرین سلامت کشور افتخار بزرگی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می رود.
 اعضای مجمع خیرین سلامت بدانند که در حوزه سلامت با همکاری خوب و راهبردی خودشان یادگارهای ماندگاری از خود بر جای خواهند گذاشت. زیباترین لحظات زندگی شما خیرین عملکرد نیکو و ماندگارتان است که ذخیره ارزشمند و باقیات الصالحات برای خود، خانواده و آینده تان محسوب می شود ارتقای مکارم اخلاقی مهم ترین نیاز جامعه بر اساس تاکیدات پیامبر اکرم(ص) محسوب می شود و اکنون چه اخلاقی بالاتر و ارزشمندتر از اینکه ایرانیان به هم مهر بورزند، با هم محبت داشته و با نوع دوستی به مستمندان و نیازمندان در حوزه سلامت کمک کنند. برگزاری جشنواره فیلم «مهر سلامت» از مهمترین خروجیهای قابل ارزیابی مجمع خیرین سلامت کشور محسوب می گردد. تداوم این جشنوارۀ کاملاً مردمی که با انگیزه خدمت به نظام سلامت برگزار گردیده، انشاءالله به صورت جدیتر به اهداف و دستاوردهایش نائل گردد. توفیق همه دست اندرکاران برگزاری این رویداد مهم فرهنگی هنری را در جهت ارتقاء خدمات نظام سلامت از خداوند منان مسالت می نمایم.