برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش دانش آموزی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت


رتبه اول
سایه سرد
پرنیان اسماعیلی
 

رتبه دوم
درخت
نگین روستازاده
 

رتبه سوم
دوستت دارم
فاطمه رفیعیان