سخنان حاج احمد فامیل دردشتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سخنان حاج احمد فامیل دردشتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان در رابطه با جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

حاج احمد فامیل دردشتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان و مدیرعامل خیریه حضرت ابوالفضل(ع) گفت: مجمع خیرین سلامت استان اصفهان از ده ها خیر و شخصیت های مهم در حوزه سلامت تشکیل شـده و بسیاری از چهره های ماندگار سلامت در این عرصه فعالیت می کنند. 
او ادامه داد: از سال 1395 به منظور ارج نهادن رشد و شکوفایی خدمات خیرین، مطالعات طرح برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سلامت را در دستور کار قرار دادیم و پس از بررسی و تدوین برنامه ها، 14 نفر از اعضای فعال و برتر کشور، و استان را با حکم انتصاب مجمع خیران و اعضای شورای سیاست گذاری و مدیران فرهنگی و هنری منصوب کردیم. فامیل دردشتی با بیان اینکه این جشنواره برگ زرین دیگری است که در خاطر خیرین سلامت باقی می ماند، گفت: تقاضا داریم تا مجموعههای ذیربط در این راستا به ما کمک کنند تا موجبات رضایت خداوند و خشنودی حضرت ولی عصر(عج) فراهم شود.