نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

آقای دکتر نصرآبادی ریاست محترم دانشگاه سپهر، سلامت را رکن اساسی جامعه دانست و بیان کرد: بدون توجه به سلامت رسیدن به اهداف یک جامعه پویا و انقلابی غیر ممکن است. 
وی خاطر نشان کرد؛ سینما نقش اساسی در فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری دارد که بدون زبان هنر، معرفی ارزشمندی، رشد و توجه به سلامت ممکن نیست. خیریه ها جایگاه و میدانگاه هایی هستند که به دانشجویان فرصت آشنایی با جامعه و هنر آفرینی را می دهند و ما با کمال میل مشتاق همکاری با این مجموعه که امتحان خود را داده هستیم. دانشجویان، جوانان خلاق، پویا و نوآفرین هستند و یقینا اجرای جشنواره سلامت پیوند مبارکی بین ما و جامعه و موضوع با ارزش سلامت ایجاد خواهد کرد.