جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم "مهر سلامت"  13 دی ماه 96 برگزار شد مسایل مطرح شده در این نشست عبارت بودند از: 
مسائل مطرح شده در این جلسه عبارتند از:
  • اطلاع رسانی مراحل مختلف جشنواره
  • تعامل با سایر مجموعه¬ها
  • تعیین جوایز جشنواره
  • اهمیت و ضرورت برگزاری این جشنواره
  • نقش آن در جامعه