نشست  اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم  مهر سلامت با  هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

حاج احمد فامیل دردشتی رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین، ضمن آرزوی موفقیت برای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم "مهر سلامت" برگزاری این جشنواره را موجب پیدایش انگیزه برای ورود جوانان به عرصه خدمت در حوزه سلامت دانست.