محسن مزدبران عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

محسن مزدبران عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

محسن مزدبران مدیر گروه سینمایی  دانشگاه سپهر  اصفهان و از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت است .این جشنواره در مهرماه 1397 در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.