حسین احمدی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

حسین احمدی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

حسین احمدی نویسنده و کارگردان  سینما و استاد دانشگاه و از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت است. این جشنواره در مهرماه 1397 در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.