موضوعات جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

موضوعات جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

 • معرفی افراد نیکوکار در عرصه سلامت
 • معرفی آثار وقف شده در عرصه سلامت
 • ذر وقت(زمان) در حوزه های سلامت جسم و روان
 • نقش خدمات و دستاوردهای شرکت¬های داروسازی در عرصه سلامت
 • تبیین داستـانهای قرآنی وسیره ائمه اطهـار (ع) در زمینه وقف و انفاق در حوزه سلامت
 • ایجاد و ترغیب حس مسئولیت و همدردی نسبت به همنوعان 
 • نقش سازمان های دولتی و نهادهای مردمی در سلامت جامعه
 • جایگاه سلامت در توسعه اقتصادی
 • جایگاه رسانه در ترویج و اشاعه فرهنگ نیکوکاری
 • بیماری های خاص و نقش خیریه ها در درمان آنها
 • شناسایی و معرفی نخبگان، پزشکان، پرستاران، بهورزان و مراقبین سلامت که در عرصه سلامت منشا خیر بوده اند
 • پیشگیری قبل از درمان و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصاد خانواده
 • معرفی خیرین حوزه آموزش و پرورش علوم پزشکی و سلامت