مصاحبه

پایان جشنواره مهر سلامت باید آغاز یک فعالیت پویا و قدرتمند باشد/ لزوم اعتلای فرهنگ سلامت در زندگی اجتماعی با هنر سینما

پایان جشنواره مهر سلامت باید آغاز یک فعالیت پویا و قدرتمند باشد/ لزوم اعتلای فرهنگ سلامت در زندگی اجتماعی با هنر سینما

محمد آفریده عضو هیئت‌داوران دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت»: پایان جشنواره «مهر سلامت» باید آغاز یک فعالیت پویا و قدرتمند باشد/ لزوم اعتلای فرهنگ سلامت در زندگی اجتماعی با هنر سینما
جشنواره مهر سلامت می‌تواند سبب جریان‌سازی فیلم کوتاه در امور خیریه حوزه سلامت شود

جشنواره مهر سلامت می‌تواند سبب جریان‌سازی فیلم کوتاه در امور خیریه حوزه سلامت شود

عضو هیات داوری دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت»: جشنواره «مهر سلامت» می‌تواند سبب جریان‌سازی فیلم کوتاه در امور خیریه حوزه سلامت شود
برزگر: ساخت فیلم در حوزه سلامت موجب ارتقای فرهنگی می‌شود/ لزوم آشکارسازی نقاط تاریک

برزگر: ساخت فیلم در حوزه سلامت موجب ارتقای فرهنگی می‌شود/ لزوم آشکارسازی نقاط تاریک

مجید برزگر می‌گوید جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» کمک می‌کند که هنرمندان با نگاه جسورانه‌تری زوایای پنهان حوزه سلامت را به مسئولان نشان دهند.
بابک بهداد: ضبط تصاویر و بهم چسباندن آنها هنر نیست

بابک بهداد: ضبط تصاویر و بهم چسباندن آنها هنر نیست

بابک بهداد: ضبط تصاویر و بهم چسباندن آنها هنر نیست/ بازتعریف مفهوم سلامت