نشست های تخصصی اولین دوره

تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

تقدیر از اعضای شورای فیلم کوتاه مهر سلامت در انجمن خیریه ابوالفضل
نشست  اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم  مهر سلامت با  هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

جلسه جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان
جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جلسه اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم "مهر سلامت" 13 دی ماه 96
نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

بدون توجه به سلامت رسیدن به اهداف یک جامعه پویا و انقلابی غیر ممکن است.
برپایی کارگاههای آموزشی

برپایی کارگاههای آموزشی

کارگاههای آموزشی با هدف گسترش فیلم و فیلم سازی در حوزه هنر
دیدار اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان
جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با استاندار اصفهان

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مهر سلامت با آقای دکتر مهرعلیزاده