اختتامیه نخستین دوره جشنواره

برگزیدگان بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش مستند جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
برگزیدگان بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برگزیدگان بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

فیلمهای برگزیده بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان  قلب چمران اصفهان

بازدید فیلمسازان جشنواره و خیرین حوزه سلامت از بیمارستان قلب چمران اصفهان

بازدید خیرین سلامت استان اصفهان از بیمارستان شهد چمران
بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت دکتر قاضی زاده هاشمی از بیمارستان تخصصی امام حسین (ع) دیدار کردند