اخبار

اهدای نشان مجمع خیرین سلامت کشور به دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی کشور

اهدای نشان مجمع خیرین سلامت کشور به دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی کشور

اعطای نشان سلامت به وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی از طرف مجمع خیرین کشور
تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

تقدیر استاندار از اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت

تقدیر از اعضای شورای فیلم کوتاه مهر سلامت در انجمن خیریه ابوالفضل
نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با دکتر نصرآبادی ریس دانشگاه سپهر اصفهان

بدون توجه به سلامت رسیدن به اهداف یک جامعه پویا و انقلابی غیر ممکن است.
برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

برشهایی از اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
رونمایی از تمبر یادبود جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رونمایی از تمبر یادبود جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت از تمیر یابودبودی که بدین زمینه طراحی شده بود رونمایی گردید
بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید وزیر بهداشت بهمراه هیات همراه از خیریه درمانی بهداشتی حضرت ابوالفضل (ع)
رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت

رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت

رونمایی از اپلیکیشن همراه سلامت به منظور سهولت در امر کمک به بیماران