رونمایی از تمبر یادبود جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رونمایی از تمبر یادبود جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت از تمیر یابودبودی که بدین زمینه طراحی شده بود رونمایی گردید