بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

بازدید وزیر بهداشت از طرح توسعه بیمارستان کودکان سیدالشهدا (ع) اصفهان

؛ دکتر قاضی زاده هاشمی از طرح توسعه مرکز تخصصی آموزشی و درمانی کودکان امام حسین (ع) در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع و زیر بنای 25 هزار و 500متر مربع زیربنا بازدید کرد . وزیر بهداشت در این بازدید به پیشرفت 35 درصدی این مرکز درمانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه درمان و رسیدگی به بیماران سرطانی به خصوص کودکان از الویت های وزارت بهداشت است،آماده حمایت از طرح هایی در این حوزه هستیم.