دیدار اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری فیلم کوتاه مهر سلامت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان

جلسه مشترک اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم "مهر سلامت" با حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان، معاون مشارکت های مردمی سیدمحمد طباطبایی، مدیرکل روابط عمومی مجمع خیرین سلامت کشور محمد طاهری جبلی با دکتر مسعود احمدی افزادی؛ مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در دفتر مدیرکل برگزار گردید.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان آقای دکتر احمدی افزادی، خطاب به همه خیرین و اصحاب هنر اظهار داشت: برگزاری این قبیل جشنواره ها خصوصاً با عنوان گسترش فرهنگ عمومی در عرصه سلامت، بسیار با اهمیت و قابل تقدیر می باشد.
وی تاکید کرد: صدا و سیمای مرکز اصفهان با همه ظرفیت ها و امکانات در راستای انعکاس این رویداد فرهنگی هنری، هر نوع همکاری مورد نیاز را انجام خواهد داد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در پایان گفت: انشاءالله بتوانیم یک الگوی مناسب و ارزشمند برای خدمت به جامعه در حوزه سلامت از طریق برگزاری جشنواره مهر سلامت با پوشش کامل رسانه ای از طرف صدا و سیمای مرکز اصفهان ارائه کنیم.