رویکردهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رویکردهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

  • توجه به نقش خیرین در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی در تامین حفظ سلامت جامعه و کاهش هزینه-های درمان
  • فراهم آوردن زمینه ای جهت ترغیب و تشویق هرچه بیشتر خیرین در عرصه سلامت در توسعه و گسترش ایجاد مراکز درمانی و بهداشتی 
  • و همچنین فرصتی برای نمایش و انعکاس خدمات ارزشمند ارائه شده از طریق فیلم هایی که در این زمینه ساخته شده در جهت فرهنگ سازی این عمل خداپسندانه
  • از آنجا که سینما به عنوان تاثیرگذارترین رسانه در کلیه شئونات زندگی بشر می باشد، این جشنواره به دنبال فرصتی برای تجلیل از خیرین حوزه عرصه سلامت در یک محفل و جمع سینمائی به عنوان تاثیرگذارترین و در نتیجه اقدام به اشاعه و گسترش این فرهنگ می باشد
  • شناخت نیازهای اساسی و اولویت دار در حوزه سلامت که می تواند به دست خیرین این عرصه تحقق پیدا کند
  • ایجاد فضای مناسب جهت برقراری ارتباط مفید و موثر بین فیلم سازان و خیرین عرصه سلامت و دانشگاه-های علوم پزشکی در جهت انعکاس فعالیت های خیرین سلامت