پوستر جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

پوستر جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

اولين جشنواره فيلم کواه مهر سلامت با هدف بازنمايي فعاليت هاي خير در عرصه سلامت مهرماه 97 به ميزباني اصفهان برگزار مي شود مدير عامل مجمع خيرين سلامت استان اصفهان ورئيس جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت : در اين جشنواره به يکي از مهم ترين موضوعات مطرح شده در فرهنگ ايراني اسلامي به عنوان بالاترين عبادت پرداخته مي شود. بيان هنري متخصصان در گسترش عمل نيکوکارانه و توجه به فعالان و معرفي فيلم سازان موفق در اين جشنواره به طور اختصاصي، باعث ترويج فرهنگ نيکوکاري در عرصه سلامت خواهد بود. ترويج فرهنگ نيکوکاري در حوزه سلامت، ارتقاء نظام سلامت با اولويت پيگيري و همدلي خيرين، ارج نهادن به مقام والاي خير انديشي و نيکوکاران حوزه سلامت، ارائه آثار خلاقانه با موضوع سلامت و تشويق فيلم سازان کشور در اين حوزه و بازنمائي خدمات صورت گرفته توسط خيرين در عرصه سلامت فرد و جامعه را مي توان از اهداف اصلي برگزاري جشنواره برشمرد. همچنين موضوعات جشنواره فيلم کوتاه مهر سلامت شامل معرفي افراد نيکوکار در عرصه سلامت، معرفي آثار وقف شده در عرصه سلامت، نذر وقت(زمان) در حوزه هاي سلامت جسم و روان، نقش خدمات و دستاوردهاي شرکت هاي داروسازي در عرصه سلامت، تبيين داستـان هاي قرآني وسيره ائمه اطهـار (ع) در زمينه وقف و انفاق در حوزه سلامت، ايجاد و ترغيب حس مسئوليت و همدردي نسبت به همنوعان، نقش سازمان هاي دولتي و نهادهاي مردمي در سلامت جامعه، جايگاه سلامت در توسعه اقتصادي، جايگاه رسانه در ترويج و اشاعه فرهنگ نيکوکاري، بيماري هاي خاص و نقش خيريه ها در درمان آنها مي باشد. شناسايي و معرفي نخبگان، پزشکان، پرستاران، بهورزان و مراقبين سلامت که در عرصه سلامت منشا خير بوده اند، پيشگيري قبل از درمان و نقش آن در بهبود وضعيت اقتصاد خانواده، معرفي خيرين حوزه آموزش و پرورش علوم پزشکي و سلامت، معرفي خيرين کارآفرين در حوزه سلامت، اهداء عضو و چالش هاي پيش روي آن از ديگر موضوعاتي مورد توجه در اين جشنواره مي باشد. اين جشنواره مي تواند به فراهم آوردن زمينه اي جهت ترغيب و تشويق هرچه بيشتر خيرين در عرصه سلامت در توسعه و گسترش ايجاد مراکز درماني و بهداشتي کمک کرده و نيز فرصتي براي نمايش و انعکاس خدمات ارزشمند ارائه شده از طريق فيلم هايي که در اين زمينه ساخته شده در جهت فرهنگ سازي اين عمل خداپسندانه باشد.