معرفی جشنواره

پوستر جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

پوستر جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

پوستر جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
اهداف  جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

اهداف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

از موضوعات مطرح شده در این جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت می توان به مواردی همچون ترویج فرهنگ نیکوکاری اشاره کرد
شرایط ارسال آثار فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شرایط ارسال آثار فیلمنامه جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شرایط و ضوابط ارسال فیلمنامه به جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
شرایط ارسال آثار فیلم جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شرایط ارسال آثار فیلم جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

شرایط و ضوابط ارسال فیلم به جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت
بخشهای مختلف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

بخشهای مختلف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت در چهار بخش فعالیت خود را آغاز کرد
رویکردهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رویکردهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

رویکردهای نخستین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت متضمن ایده های نو در حوزه سلامت و هنر می باشد
سیاستهای اجرایی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

سیاستهای اجرایی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با همکاری مجمع خیرین سلامت استان اصفهان و کشور برگزار می شود