اخبار

وحید گلستان: جشنواره‌ای با هدف ایجاد گفتمان سلامت در جامعه

وحید گلستان: جشنواره‌ای با هدف ایجاد گفتمان سلامت در جامعه

عضو هیات انتخاب دومین جشنواره فیلم کوتاه «مهر سلامت» گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سلامت» می‌تواند گفتمان سلامت را در جامعه ایجاد کند و پیونددهنده سینما و عمل خیر باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌: ترغیب فیلمسازان به تولید آگاهی؛ کارکرد اصلی جشنواره مهر سلامت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌: ترغیب فیلمسازان به تولید آگاهی؛ کارکرد اصلی جشنواره مهر سلامت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌شورای ‌اسلامی حمایت خیرین از جشنواره فیلم کوتاه «مهر سلامت» برای ارتقای مؤلفه‌های سلامت و آگاهی‌بخشی به جامعه در حوزه سلامت را ارزشمند توصیف کرد و گفت: همراهی رسانه‌ها با این جشنواره ظرفیت‌های خیریه بیشتری را به حوزه سلامت سوق می‌دهد.