اخبار

جشنواره مهرسلامت یکی از ابزارهای فرهنگی هنری موثر در ترویج فرهنگ نیکوکاری سلامت است

جشنواره مهرسلامت یکی از ابزارهای فرهنگی هنری موثر در ترویج فرهنگ نیکوکاری سلامت است

رییس شورای سیاستگذاری دومین دوره جشنواره ملی فیلم مهر سلامت گفت: جشنواره ملی فیلم مهرسلامت یکی از ابزارهای فرهنگی هنری موثر در ترویج فرهنگ نیکوکاری سلامت است
فراخوان بخش ویژه کرونا در دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

فراخوان بخش ویژه کرونا در دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت اصفهان در مهرماه 99 برگزار می گردد
فراخوان و مقررات دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

فراخوان و مقررات دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

اهداف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت در چند بخش خلاصه می شود