بخشهای مختلف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

بخشهای مختلف جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت

بخشهای اصلی جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت عبارت است از: 
  • مستند
  • داستانی
  • فیلمنامه
  •  و بخش دانش‌ آموزی: این بخش شامل فیلم هایی است که با توجه به موضوعات عنوان شده در فراخوان توسط دانش آموزان با استفاده از تلفن همراه یا دوربین های خانگی و نیمه حرفه ای تهیه شده باشد.